Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán được chia thành 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Trả tiền khi nhận hàng (COD)

Sau khi đặt đơn hàng, Khách hàng chọn COD nghĩa là quý khách sẽ thanh toán khi nhận hàng.

Trường hợp 2: Chuyển khoản ngân hàng:

Sau khi tạo đơn hàng thành công, quý khách chọn một trong những tài khoản ngân hàng để thanh toán cho đơn hàng. Tiptopsstore sẽ tiến hành thủ tục mua và chuyển hàng hóa đến quý khách nhanh nhất.

Lưu ý: Vui lòng ghi mã đơn hàng vào mục ghi chú khi chuyển khoản

 

 TÀI KHOẢN Á CHÂU BANK

Chủ Tài Khoản: NGUYEN THI THU THAO

Số TK: 9263139

Chi nhánh Sài Gòn